CLGA

Czech Ladies Golf Association

Poslání a cíle CLGA

Czech Ladies Golf Association (CLGA) je spolkem, jehož posláním je všestranná podpora žen hrajících golf na amatérské úrovni s přihlédnutím k jejich specifickým zájmům, předpokladům a možnostem. Byl založen v r.2004, v posledních letech však nebyl příliš aktivní. Proto je našim záměrem oživit činnost a soustavně se snažit dosáhnout hlavního cíle: motivovat a podporovat amatérské hráčky všech úrovní k tomu, aby si golf zahrály nejen pro radost, ale i soutěžně. Členkou spolku se může stát každá hráčka golfu s amatérským statusem bez omezení handicapu.

Pro uskutečnění hlavního cíle chceme naučit ženy nebát se soutěžního golfu, nebát se hrát turnaje, zvládat hru na stablefordy i na rány a zapojit se do klubových soutěží, jako jsou mistrovství klubu ve hře na rány a na jamky, účast v ligových týmech atd. To jsou v současné době bohužel akce, na kterých ženy často chybí. Do budoucna toto chceme změnit.

Každoročně uspořádáme sérii plnohodnotných turnajů na špičkových hřištích, kde ženám nabídneme sportovní i společenské vyžití.

Dalším z cílů asociace je organizace a podpora tréninkových a motivačních kempů hráček, se zaměřením na zvládání konkrétních situací, které s golfem souvisejí. Sem patří například znalost pravidel, technické dovednosti, psychická odolnost či zvládání stresu při hře. Nejde tedy jen o podporu hry samotné, ale i o všechny její součásti.

Aktivity spolku by však měly být nejen sportovní, ale i společenské a charitativní. Spolek tak chce hráčkám nabídnout nejen možnost bavit se golfem, ale i společně trávit čas.

Obdobné organizace fungují i v jiných golfově vyspělých zemích. Jsme s nimi v kontaktu a chceme do budoucna naše aktivity propojit.
Již v nadcházející sezóně jsme se dohodli s SKLGA a všechny naše členky tak budou moci hrát turnaje pořádané touto asociací na Slovensku za jejich členské ceny.

PŘIPOJTE SE K NÁM

Hrajte s námi soutěžní golf v Čechách i na Slovensku.

CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2023

Pro rok 2023 organizujeme sérii 6 turnajů, které se budou konat každý měsíc počínaje dubnem. S podporou ČGF vytváříme specifický systém hodnocení jak jednotlivých turnajů, tak i bodování dlouhodobé soutěže formou žebříčku. Věříme, že se nám podaří podpořit ženy – golfistky, aby se turnajů nebály, a naopak je krátkodobá i dlouhodobá soutěž motivovala k větší radosti z golfu, lepším výsledkům a golfovému sebevědomí.

Díky podpoře našich partnerů bude v sezóně 2023 možné jako členka CLGA odehrát každý turnaj za cenu 1.500 Kč (startovné, fee, svačina i oběd).

Tímto našim partnerům velice děkujeme, vážíme si jejich podpory a věříme, že s námi zůstanou i v dalších letech! Pro to můžeme udělat jediné – hrát golf s CLGA – JUST Ladies!

V rámci členství v CLGA můžete hrát také všechny turnaje pořádané SKLGA za zvýhodněnou cenu jako členky SKLGA.

ZALOŽENÍ A STRUČNÁ HISTORIE
ČESKÉ ŽENSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE (CLGA)

Historie českého golfu sahá už do začátku 20. století. Jeho masový rozvoj však nastal až v důsledku společenských změn v roce 1989. Během devadesátých let došlo ke značnému nárůstu počtu hráčů a klubů a vyrostla i řada golfových hřišť.  Přirozeně rostla obliba tohoto sportu i u žen, pořádaly se ženské golfové turnaje a brzy vznikla iniciativa k založení České ženské golfové asociace (CLGA).

V neděli 9.listopadu 2003 se v pražském Erpet golf centru sešly členky přípravného výboru, aby se domluvily na programu a stanovách tohoto sdružení. Golfistky byly z různých klubů z celé České republiky. Hovořilo se hodně o budoucnosti ženského golfu a znění stanov.

Česká ženská golfová asociace (CLGA) byla následně založena 7. února 2004 a první prezidentkou se stala Amara Zemplinerová.

V rámci nově zvolené asociace probíhaly turnaje na mnoha hřištích v Čechách, na Moravě, na Slovensku i u naśich sousedů.

Souběžně s těmito asociačními turnaji probíhaly i další ženské turnaje pod hlavičkou LADY PARADISE, které organizovala převážně v Čechách Marcela Chrpová, v tehdejśí době viceprezidenttka golfového clubu Paradise v Benátkách nad Jizerou. Golfové turnaje pro své členky v té době pořádal a dodnes pořádá Golf club Karlovy Vary pod taktovkou paní Šárky Argmannové.

V roce 2016 byla zvolena prezidentkou CLGA Marcela Chrpová.  Ženské golfové turnaje a s tím spojené akce probíhaly i nadále, ale v době nástupu covidu a po celé dva roky trvání tohoto období se činnost CLGA utlumila. Z rodinných důvodů odstoupila tehdejší prezidentka ze své funkce koncem roku 2022.

Novou prezidentkou CLGA byla zvolena Darina Muchová, která zároveň zastává funkci generálního managera Golfresortu Albatross. Marcela Chrpová zůstává i nadále součástí asociace a její zkušenosti jsou využity zejména při organizaci golfových turnajů.

Úkolem všech do budoucna je navázat na období před covidem a dále rozšiřovat povědomí o českém ženském golfu a zejména přiblížit všem hráčkám golf jak po stránce rekreační, tak sportovní. Své aktivity bude asociace rozvíjet při turnajích ve spolupráci přímo s golfovými rezorty. Kromě toho chce pro své členky připravit mimořádné tréninky, besedy s rozhodčími a sportovními hráčkami a další zajímavé akce.

Pro sezonu 2023 je již připravena série turnajů na našich nejlepších mistrovských hřištích a také spousta novinek, které budou moci hráčky využívat i ve svých domovských klubech.