CLGA

Czech Ladies Golf Association

Poslání a cíle CLGA

Czech Ladies Golf Association (CLGA) je spolkem, jehož posláním je všestranná podpora žen hrajících golf na amatérské úrovni s přihlédnutím k jejich specifickým zájmům, předpokladům a možnostem. Byl založen v r.2004. Vloni se podařilo oživit jeho činnost s trvalým cílem motivovat a podporovat amatérské hráčky všech úrovní k tomu, aby si golf zahrály nejen pro radost, ale i soutěžně. Členkou spolku se může stát každá hráčka golfu s amatérským statusem bez omezení handicapu.

Pro uskutečnění hlavního cíle učíme ženy nebát se soutěžního golfu, nebát se hrát turnaje, zvládat hru na stablefordy i na rány a zapojit se do klubových soutěží, jako jsou mistrovství klubu ve hře na rány a na jamky, účast v ligových týmech atd. To jsou v současné době bohužel akce, na kterých ženy často chybí. Naší snahou je, aby toto bylo co nejdříve minulostí.

Každoročně v sezoně pořádáme sérii plnohodnotných turnajů na špičkových hřištích, kde ženám nabízíme sportovní i společenské vyžití.

Dalším z cílů asociace je organizace a podpora tréninkových, vzdělávacích a motivačních projektů se zaměřením na zvládání konkrétních situací, které s golfem souvisejí. Sem patří například znalost pravidel, technické dovednosti, psychická odolnost či zvládání stresu při hře. Nejde tedy jen o podporu hry samotné, ale komplexně o všechny její součásti.

Aktivity spolku jsou zaměřeny tak, aby hráčky měly nejen možnost zahrát golf, ale také spolu trávit čas. Do budoucna navíc chceme činnost spolku spojit se smysluplným charitativním projektem.

Obdobné organizace fungují i v jiných golfově vyspělých zemích, se kterými se postupně snažíme propojit naše aktivity. První fungující dohoda existuje se slovenskou SKLGA, www.ladiesgolf.sk. Všechny naše členky mohou hrát turnaje pořádané touto asociací na Slovensku za jejich zvýhodněné členské ceny.

PŘIPOJTE SE K NÁM

Hrajte s námi soutěžní golf v Čechách i na Slovensku.

JAK TO BYLO V ROCE 2023 A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

V roce 2023 se členkami CLGA stalo 138 hráček, které se v rámci 1. ročníku mohly zúčastnit 6 turnajů na špičkových českých hřištích. S významnou podporou ČGF se podařilo vytvořit specifický systém hodnocení jak jednotlivých turnajů, tak i bodování dlouhodobé celosezonní soutěže formou žebříčků ve dvou kategoriích. Díky společnosti TeeTime jsme mohly spustit web www.clga.cz a komunikovat celý projekt širší golfové veřejnosti. Díky laskavému přispění našich partnerů jsme mohly udržet příznivou cenu jednotlivých turnajů, vč. občerstvení do hry a po hře, hráčky si odnášely krásné dárky a vítězky hodnotné ceny.

V letošním roce se snažíme na tento trend navázat. Podle rostoucího zájmu o členství i účast na turnajích se domníváme, že se nám postupně daří motivovat ženy, aby se turnajů nebály, aby rostlo jejich golfové sebevědomí a měly ze soutěžního golfu radost. Pro rok 2024 jsme připravily celkem 8 turnajů, z toho jeden dvoudenní.

Spolupráce s partnery v sezóně 2024 nám opět umožní, aby členka CLGA odehrála každý turnaj za výhodnou cenu 1.600 Kč (startovné, fee, svačina i oběd).

Tímto našim partnerům velice děkujeme, vážíme si jejich podpory a věříme, že s námi zůstanou i nadále! Pro to můžeme udělat jediné – hrát golf s CLGA – JUST Ladies!

V rámci členství v CLGA můžete hrát také všechny turnaje pořádané SKLGA za zvýhodněnou cenu jako členky SKLGA.

ZALOŽENÍ A STRUČNÁ HISTORIE
ČESKÉ ŽENSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE (CLGA)

Historie českého golfu sahá už do začátku 20. století. Jeho masový rozvoj však nastal až v důsledku společenských změn v roce 1989. Během devadesátých let došlo ke značnému nárůstu počtu hráčů a klubů a vyrostla i řada golfových hřišť. Přirozeně rostla obliba tohoto sportu i u žen, pořádaly se ženské golfové turnaje a brzy vznikla iniciativa k založení České ženské golfové asociace (CLGA).

V neděli 9.listopadu 2003 se v pražském Erpet golf centru sešly členky přípravného výboru, aby se domluvily na programu a stanovách tohoto sdružení. Golfistky byly z různých klubů z celé České republiky. Hovořilo se hodně o budoucnosti ženského golfu a znění stanov.

Česká ženská golfová asociace (CLGA) byla následně založena 7. února 2004 a první prezidentkou se stala Amara Zemplinerová.

V rámci nově zvolené asociace probíhaly turnaje na mnoha hřištích v Čechách, na Moravě, na Slovensku i u naśich sousedů.

Souběžně s těmito asociačními turnaji probíhaly i další ženské turnaje pod hlavičkou LADY PARADISE, které organizovala převážně v Čechách Marcela Chrpová, v tehdejśí době viceprezidenttka golfového clubu Paradise v Benátkách nad Jizerou. Golfové turnaje pro své členky v té době pořádal a dodnes pořádá Golf club Karlovy Vary pod taktovkou paní Šárky Argmannové.

V roce 2016 byla zvolena prezidentkou CLGA Marcela Chrpová. Ženské golfové turnaje a s tím spojené akce probíhaly i nadále, ale v době nástupu covidu a po celé dva roky trvání tohoto období se činnost CLGA utlumila. Z rodinných důvodů odstoupila tehdejší prezidentka ze své funkce koncem roku 2022.

Novou prezidentkou CLGA byla zvolena Darina Muchová, která zároveň zastává funkci generálního managera Golfresortu Albatross. Marcela Chrpová zůstává i nadále součástí asociace a její zkušenosti jsou využity zejména při organizaci golfových turnajů. K organizačnímu teamu se postupně připojily Martina Hüblová, Klára Grubnerová a Helena Lacinová.

Úkolem všech do budoucna je navázat na období před covidem a dále rozšiřovat povědomí o českém ženském golfu a zejména přiblížit všem hráčkám golf jak po stránce rekreační, tak sportovní. Své aktivity bude asociace rozvíjet při turnajích ve spolupráci přímo s golfovými rezorty. Kromě toho chce pro své členky připravit mimořádné tréninky, besedy s rozhodčími a sportovními hráčkami a další zajímavé akce.

I pro sezonu 2024 je připravena série turnajů na našich nejlepších mistrovských hřištích a také spousta novinek, které budou moci hráčky využívat i ve svých domovských klubech.